Řešením může být spolupráce odborníků s energetiky společně s aktivním zapojením veřejnosti. Výsledné řešení však musí být podle Lukáše Viktory z České společnosti ornitologické především komplexní a systémové.

Zároveň se neobejde ani bez výrazné součinnosti s energetickými firmami. Právě ty jsou totiž podle zákona odpovědné za provoz a zabezpečení jednotlivých distribučních linek.

V letošní výzvě Foťte ptáky na sloupech, na které ornitologové spolupracují s energetickou společností E.ON, se tentokrát obrací na nejširší veřejnost. Cílem akce má být šíření osvěty a zároveň i získání cenných dat. S tím souvisí i vytvoření faunistické databáze birds.cz, která se na ochranu ptactva zaměřuje.

Aktuální novinkou, která má v tomto roce ornitologickým nadšencům jejich aktivity usnadnit, je zprovoznění mobilní aplikace AVIF Mobile. Aplikace, která uživatelům umožňuje vkládání dat a fotografií přímo z terénu vznikla právě díky podpoře ornitologů ze strany jejich korporátního partnera.

Díky fotografiím a záznamům živých i mrtvých ptáků pořízených v blízkosti stožárů vysokého napětí, které uživatelé do databáze vkládají,  je totiž možné snáze pochopit jejich chování. Podle Viktory pak lze právě na jeho základě vyvíjet účinná protiopatření směřující k jejich ochraně.

A jaký je společný cíl všech zúčastněných stran, když legislativa, která si ochranu ptáků klade za cíl, je již dávno na stole? Prioritou je podle Viktory přednostní zabezpečení distribučních linek, kde chránění ptáci skutečně žijí.

Další věcí, kde lze očekávat prostor pro zlepšení, je zvýšení společenské odpovědnosti tuzemských firem. Určitý tlak na energetiky může hypoteticky přijít i ze strany informovaného zákazníka. Ten se může svobodně rozhodnout, zda bude odebírat energie od společensky uvědomělé společnosti či od společnosti, která na ekologické a sociální dopady svého podnikání nebere zřetel.