Ekologické Česko

Spolupracujeme s


Elektromobily u dnes zvl daj dojezd 500 km

Elektromobily už dnes zvládají dojezd 500 km

Hybridní, plně elektrická či plynová auta jsou dnes zcela běžnou alternativou. Narazíme na ně dokonce už i v České republice, ač zatím ne v takových počtech jako třeba ve Skandinávii nebo Spojených státech. Přesto je jasné, že alternativní pohony mají už dnes na automobilovém trhu pevné místo.
Ochrana rostlin v trvale udr iteln m zem d lstv

Ochrana rostlin v trvale udržitelném zemědělství

Tak jako v mnoha dalších oblastech, i v moderním zemědělství se neustále zdokonalují postupy ve shodě s příkazem doby – s trvalou udržitelností. Moderní zemědělství živí rychle rostoucí populaci a bez chemických zásahů se obejde jen velmi těžko a pouze za cenu snížení komfortu pro spotřebitele.
Chemick pr mysl pro el od roku 1990 obrovskou prom nou

Chemický průmysl prošel od roku 1990 obrovskou proměnou

O chemickém průmyslu a udržitelném rozvoji jsme se bavili s Ladislavem Novákem, ředitelem Svazu chemického průmyslu ČR.
Udr itelnost sv tov trend a nezbytn p edpoklad sp n ho podnik n

Udržitelnost, světový trend a nezbytný předpoklad úspěšného podnikání

Stále více firem se začíná zabývat tím, jaký vliv má jejich chování na životní prostředí a co od nich společnost očekává. Tím se mění tradiční přístup podniku, jehož výhradní odpovědností je zvyšování zisku či hodnoty pro akcionáře.
Vra me se ke sklen n m obal m

Vraťme se ke skleněným obalům

Sklo je 100% přírodní materiál a k uchovávání nápojů a potravin je nejvhodnější. Jeho výhodou je i možnost neomezené recyklace. Přesto, že má více předností než plast, na něj výrobci i spotřebitelé v posledních letech pozapomněli.
CSR a lep spole nost

CSR a lepší společnost

CSR - společenská odpovědnost firem. Koncept, který v sobě snoubí snahu o odpovědný přístup firmy k lidem, planetě a trvale udržitelnou tvorbu zisku, od 90. let dobývá české podnikatelské prostředí. 
Spole ensky odpov dn chov n m smysl

Společensky odpovědné chování má smysl

Ať už hovoříme o společenské odpovědnosti firem (CSR), odpovědném či udržitelném podnikání, nejedná se o nic nového. Podnikání se jen přirozeně navrací ke svým kořenům. Firmy si začínají zase uvědomovat, že neexistují ve vakuu, že jsou obklopeny okolím, společností, bez níž by své zisky nemohly vytvářet.
Investice do obnovitelných zdrojů loni poprvé překročily sumu investovanou v ropném a plynařském průmyslu.

Obecní a komunitní výroba energie - šance pro rozvoj obcí a domácností

Co mají společného skotské město Neilston, vesnice Jühnde v Dolním Sasku nebo dánský ostrov Samsoe s českou obcí Karle, Jindřichovicemi pod Smrkem či Kněžicemi?